/

فروشنده

بستک, ایران

خلاصه ای کوتاه از شغل: فروشندگی در یکی از شعبه‌های زکا مارکت

مسؤولیت‌ها

ثبت فاکتورهای خرید و فروش

ثبت عملیات‌های مالی

موجودی اجناس فروشگاه

چالش‌ها

هم‌خوانی صندوق و بانک با سیستم

هم‌خوانی موجودی اجناس با سیستم

ساعت کاری 8 ساعته

توانایی‌ها

آشنایی کامل با نرم‌افزار حسابداری

استعداد در فروشندگی و ارتباط با مشتری

خوش برخورد و علاقه‌مند به پیشرفت