حسابداری دو طرفه چیست؟

همه کسب و کارها چه از روش حسابداری نقدی استفاده کنند و چه از روش حسابداری تعهدی، از حسابداری دو طرفه به منظور نوشتن دفاتر مالی خود استفاده می‌کنند. حسابداری دوطرفه رویه‌ای است که به حداقل سازی اشتباهات و افزایش شانس تراز شدن دفاتر حسابداری کمک می‌کند. این روش نام خود را به دلیل آن که دوبار تراکنش ها وارد می‌شوند، کسب کرده است.

زمانی که صحبت از حسابداری دوطرفه می شود، فرمول کلیدی (سرمایه + بدهی = دارایی) برای ترازنامه نقش اصلی را ایفا می‌کند.

در حسابداری جهت ترازکردن حساب ها، از ترکیبی از بدهکاران و بستانکاران استفاده می‌کنید. ممکن است یک بدهکار را در محاسبات خود به شکل تفریق در نظر بگیریم زیرا پی برده‌ایم که بدهکاران معمولا به معنی کاهش در تراز بانکی می‌باشند و ممکن است بستانکاران غیر مترقبه در بانک و یا حساب کارت اعتباری خود را که به معنی پول بیشتر هستند به نفع خود افزایش دهیم. حال تمام آن چیزی را که در مورد بدهکاران و بستانکاران آموخته اید فراموش کنید. در حسابداری معانی آن ها ساده نیستند.

زمانی که بحث بستانکاران و بدهکاران در حسابداری پیش می‌آیدنآن  تنها موضوع مشخص آن است که بدهکار در سمت راست یک تراکنش و بستانکار در سمت چپ آن قرار می‌گیرد.

مثالی از حسابداری دو طرفه: خرید یک آیتم با پول نقد

در اینجا مثالی عملی از روش مذکور آورده شده است. فرض کنید یک میز جدید برای دفتر کار خود به قیمت ۱۵۰۰ دلار خریداری کرده اید. این تراکنش در حقیقت دو بخش دارد: شما بخشی از دارایی خود را به شکل نقدی خرج می‌کنید تا دارایی دیگری را به شکل مبلمان خریداری کنید. بنابراین باید دو حساب در دفاتر مالی شرکت خود ثبت کنید: حساب نقدی و حساب مبلمان. در اینجا  شکل نشان دادن تراکنش در هنگام وارد کردن در دفاتر حسابداری را مشاهده می‌کنید:

حسابداری دو طرفه: خرید یک آیتم با پول نقد.

حساببدهکاربستانکار
مبلمان۱۵۰۰ دلار
نقد۱۵۰۰ دلار

در این تراکنش شما حساب هایی را که توسط تراکنش تحت تاثیر قرار می‌گیرند ثبت می‌کنید. بدهکار ارزش حساب مبلمان را افزایش می‌دهد و بستانکار ارزش حساب نقدی را کاهش می‌دهد. در این تراکنش هر دو حسابی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند حساب های دارایی هستند. زمانی که چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن ترازنامه را بررسی می‌کنید، تغییرات را تنها در جهت دارایی در معادله ترازنامه خواهید دید:

سرمایه + بدهی = دارایی

هیچگونه تغییری در این سمت معادله ایجاد نشده است = افزایش مبلمان

کاهش نقدی
در این مورد دفاتر مالی تراز باقی می‌مانند زیرا مقدار دقیق دلاری که ارزش حساب مبلمان شما را افزایش می‌دهد، حساب نقدی شما را کاهش خواهد داد. در پایین هر یک از ثبت هایی که در دفتر روزنامه انجام می‌شود، باید خلاصه ای از توضیحاتی را که هدف از داده وارد شده را تشریح می‌کند درج نمایید.

مثالی از حسابداری دوطرفه: خرید آیتم ها به صورت اعتباری

برای آن که به شما نشان دهیم که چگونه تراکنشی را که هر دو طرف معادله ترازنامه را تحت تاثیر قرار می دهد ثبت کنید، مثالی را که نشان می دهد چگونه خرید از موجودی را می توان ثبت کرد نشان داده ایم. فرض کنید که گجت هایی را به ارزش ۵۰۰۰ دلار از اعتبار خود خریداری کرده اید.

این گجت ها به ارزش حساب دارایی موجودی و همچنین حساب پرداختنی شما می افزایند. (به خاطر داشته باشید که حساب پرداختنی یک حساب بدهی است که شما در آن قبوضی را که باید در زمانی در آینده پرداخت شوند پیگیری می کنید.) در اینجا به چگونگی تراکنش حسابداری دو طرفه برای خرید گجت ها نگاهی بیندازید:

مثالی از حسابداری دو طرفه: خرید آیتم ها از روی اعتبار

حساببدهکاربستانکار
موجودی۵۰۰۰ دلار
حسابهای پرداختی۵۰۰۰ دلار

 

در اینجا به چگونگی گذاشتن تراکنش بر روی معادله ترازنامه اشاره شده است:

دارایی ها = سرمایه + بدهی
افزایش موجودی = بدون تغییر افزایش + حساب های پرداختنی

در این مورد دفاتر، تراز باقی خواهند ماند زیرا هر دو طرف معادله ۵۰۰۰ دلار افزایش می یابد.

می توانید از هر دو تراکنش مثال آورده شده، پی ببرید که چگونه حسابداری دو طرفه به شما کمک می‌کند تا دفاتر مالی خود را تراز نگه دارید، تا آنجا که اطمینان می یابید که هر داده ورودی در دفاتر تراز یافته اند. بالانس کردن داده ها ممکن است به نظر ساده باشد اما در برخی از مواقع داده های حسابداری می توانند بسیار پیچیده شوند مثلا در زمان هایی که بیشتر از دو حساب توسط تراکنش تحت تاثیر قرار می گیرد.

کدینگ حسابداری چیست؟ اهداف، سطوح و انواع کدینگ در حسابداری